กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

EN    TH  

FTIPC Annual Report

Annual Report 2023

Annual Report 2023

File size : 8.15 Mb.

Annual Report 2022

Annual Report 2022

File size : 5.58 Mb.

Annual Report 2021

Annual Report 2021

File size : 6.74 Mb.

Annual Report 2020

Annual Report 2020

File size : 3.73 Mb.

FTIPC Annual Report 2019

FTIPC Annual Report 2019

File size : 4.74 Mb.

FTIPC Annual Report 2018

FTIPC Annual Report 2018

File size : 0.12 Mb.

FTIPC Annual Report 2017

FTIPC Annual Report 2017

File size : 3.42 Mb.

FTIPC Annual Report 2016

FTIPC Annual Report 2016

File size : 0.12 Mb.

FTIPC Annual Report 2015

FTIPC Annual Report 2015

File size : 3.08 Mb.