กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

EN    TH  

Membership List

บริษัท ไทยโพลิแอททีลีน จำกัด
Company name : Thai Polyethylene Co.,Ltd.
Address & Location : No. 1 Cement Rd., Bangsue, Bangsue, Bangkok 10800
Website : https://www.scgchemicals.com/
Product : HDPE, LDPE, LLDPE, MDPE, PP
Phone : 0-2586-4250
Fax. : 0-2910-4022

Details of the company