กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

EN    TH  

Membership List

บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด
Company name : Bangkok Synthetics Co.,Ltd.
Address & Location : No.175 Sathorn City Tower, 22 Th Floor, South Sathorn Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Website : https://www.bst.co.th/
Product : Butadiene / MTBE / Butene - 1
Phone : 0-2679-5120
Fax. : 0-2679-5119

Details of the company