กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

EN    TH  

Membership List

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด
Company name : HMC Polymers Co.,Ltd.
Address & Location : No. 175 Sathorn City Tower 20th Floor, Southsathorn Rd., Thungmahamak, Sathorn, Bangkok 10120
Website : https://www.hmcpolymers.com/
Product : Plastic Resins
Phone : 0-2679-6388-89, 0-2679-6310
Fax. : 0-2679-6380

Details of the company