กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

EN    TH  

Membership List

Grand Siam Composites Co.,Ltd.

No. 1, Siam Cement Rd., Bangsue, Bangsue, Bangkok 10800

Compounded Plastic


Thai MMA Co.,Ltd.

No. 1 , Siam Cement Rd., Bangsue, Bangsue, Bangkok 10800

Methyl Methacrylate Monomer / Butyl Methacrylate / Acrylic Sheet


Thai Plastic and Chemicals Public Co.,Ltd.

No. 1 Siam Cement Rd., Bangsue, Bangsue, Bangkok 10800

PVC Resin / PVC Compound / Caustic Soda (NAOH)


PTT Global Chemical Public Co.,Ltd.

No. 555/1 Energy Complex, Building A 14th-18th Floor, Vibhavadi-Rangsit Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900

Petrochemical


PTT Phenol Co.,Ltd.

No. 555/1 Energy Complex A 4th Floor, Viphavadi Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900

Chemical


GC Styrenics Co.,Ltd.

No. 555/1 Energy Complex Building A, 15th Floor, Viphavadi-Rangsit Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900

Polystyrene


GC Glycol Co.,Ltd.

No. 555/1 Engery Complex Building A, 15th Fl., Viphavadi-Rangsit Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900

ผลิตเอทิลีนออกไซด์ (EO) และเอทิลีนไกลคอน (EG) / จำหน่ายโมโนเอทิลีนไกลคอล (MEG)


Thai Ethoxylate Co.,Ltd.

No. 555/1 Energy Complex Building A, 15th Floor, Vibhavadi-Rangsit Rd., Chatuchak Chatuchak, Bangkok 10900

Fatty / Alcohol / Ethoxylate